Lönsamma affärsidéer som vill göra gott i samhället.

Det har varit premissen när entreprenörstävlingen Swedbank rivstart hållits under två år. Tio affärsidéer per år har belönats med upp till 500 000 kronor, och vinnarna har fått ett skräddarsytt affärsutvecklingsprogram för att ta sitt bolag till nästa nivå.
Tanken bakom tävlingen, där vinnare utsågs 2018 och 2019, var att uppmuntra och belöna företagande som både vill bidra till ett bättre samhälle och har kommersiell potential. Allt som allt kom över 6000 bidrag in till tävlingen, och spände över en imponerande bredd.

”Det har varit fantastiskt fint att få möjlighet att hylla och belöna tio affärsidéer som både har kommersiell potential och en vilja att bidra till ett bättre samhälle. Det finns en enorm entreprenörskraft i Sverige”, säger Jessica Wiman, en av projektledarna för tävlingen.


Presentation av några av vinnarna

Amferia
Har utvecklat ett plåster som förhindrar uppkomsten av infektioner i sår. Plåstret är aktivt mot alla typer av bakterier inklusive de som är resistenta mot antibiotika. Målet med plåstret är att bidra till att minska antalet infektioner generellt och även bidra till minskad användning av antibiotika.

Skira AB
Har utvecklat en sajt där lantbrukare kan köpa och sälja spannmål. Syftet med sajten är att ge både en ökad transparens och trygghet för lantbrukaren. De utvecklar också ett analysverktyg som kan användas av målgruppen för att planera och analysera spannmålsaffärer.

NOWA Drops
Utvecklar en tablett som omvandlar kranvatten till flytande tvål. Målet är att effektivisera transporten av flytande hushållsprodukter och därmed bidra till att minska utsläppen och reducera plastavfall från förpackningar.

Mitt Käk, Sofia Nordell
Varje år slängs flera ton mat i Sveriges skolor eftersom många elever inte äter upp. Det slöseriet ville Sofia Nordell få bort när hon lanserade appen Mitt Käk. Med den kan eleverna själva beställa maten – och den funkar! I de fem skolor som just nu använder tjänsten har matsvinnet gått ner, och närvaron i matsalarna gått upp.

Swedish Hydro Solutions, Anders Lindqvist
Som miljökonsult insåg Anders Lindqvist att vissa byggprojekt släppte ut förorenat vatten i omgivningen. Det fick honom och Jakob Sjöberg att vilja utveckla en metod för att separera föroreningar från vattnet. De kunde sedan bygga ett sorts mobilt vattenreningsverk. Och som Anders säger själv: ”Det är svårt att tänka sig något viktigare än rent vatten”.

Epishine, Emma Woxlin
Linköpings-företaget Epishine har utvecklat en metod för att tillverka solceller på ett effektivt sätt. Med flexibla solceller vill Epishine möjliggöra trådlös energiförsörjning till en rad vardagsprylar. Solcellerna har potential för att tillverkas i stor skala, vilket kan göra det möjligt för fler människor att ha råd att använda sig av elektricitet.

GLOBHE DRONES, Helena Samsioe
Hur många byar påverkades av jordbävningen? Behövs det mediciner till svårtillgängliga områden? Företaget GLOBHE DRONES erbjuder en tjänst som samlar in data, filmer och foton i områden med besvärlig infrastruktur, och som kan leverera medicinskt material.

Worldish, Naveen Sasidharan, Abhishek Jacob Chethikatt och Oskar Aagaard Fransson
När läkare och patienter inte förstår varandra kan det innebära problem. Därför har Worldish utvecklat översättningsverktyget Helen, som vill överbrygga språkbarriärer som kan uppstå inom vården. På så sätt kan patienterna snabbare få den vård de behöver – och arbetssituationen för vårdpersonalen förbättras.