Det är viktigt att banken har rätt uppgifter om vilka som tecknar föreningen. Varje år måste vi därför få in ett nytt protokollsutdrag som visar vilka som ingår i föreningens styrelse m.m.

Exempel på formulering i protokollet kan vara: Mötet beslutar att utse (ange namn och personnummer) att var för sig eller två i förening (var god stryk över det alternativ som inte gäller) teckna föreningens firma.

Styrelseprotokoll