Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är Autocallbevis?

Manlig snickare med blå t-shirt bredvid en arbetsbänk, litet företag

Autocallbevis är en strukturerad placeringsprodukt som karakteriseras av att det blir förtidsinlöst om villkoren för detta uppfylls. Placeringen kan ha ett villkorat skydd på nedsidan men saknar återbetalningsskydd.

Allmän information om instrumentet

Autocallbevis riktar sig till kunden som föredrar en fast avkastning i form av kupongutbetalning framför att följa en eventuell uppgång på aktiemarknaden fullt ut. Den passar kunden som tror på en svagt stigande eller sidledes marknad eller i vissa fall till och med svagt sjunkande marknad. Utmärkande för produkten är löptiden som är variabel vilket innebär att Autocalls ger möjlighet till förtidsinlösen, vanligtvis varje år.

Hur handlar man med Autocallbevis?

Autocallbevis har en teckningsperiod och investeraren anmäler sig via Kundcenter eller på ett bankkontor. Bevisen börsnoteras och kan säljas och köpas på andrahandsmarknaden.

Vad tar jag för risk?

Vid en placering i Autocallbevis kan hela eller delar av det nominella beloppet gå förlorat. Autocallbevis omfattas inte av den statliga insättningsgarantin vilket innebär att om emittenten, Swedbank, går i konkurs kan hela eller delar av beloppet gå förlorat.

Vad påverkar avkastningen?

Avkastningen på ett Autocallbevis beror bland annat på värdeutvecklingen på den underliggande marknad (till exempel aktier, aktieindex eller råvaror) avkastningen är kopplad till, kupongens storlek, kupongbarriären samt nivån på en eventuell riskbarriär.

För- och nackdelar med Autocallbevis

Fördelar

  • Placeraren har exempelvis möjlighet till avkastning även vid en sidledes och ibland nedåtgående marknad
  • Placeraren har ofta ett kursfallsskydd till en viss nivå, riskbarriären
  • Det räcker oftast med att kupongvillkoret är uppfyllt vid något av avläsningstillfällena för att placeraren ska erhålla kupongutbetalningen

Nackdelar

  • Delar av eller hela det nominella beloppet kan gå förlorat
  • Ett Bevis kan komma att uppvisa stora prisrörelser på andrahandsmarknaden och vid en försäljning under löptiden kan värdet avsevärt understiga nominellt belopp

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är en sparform som passar dig som vill spara på kortare sikt eller dig med lite längre placeringshorisont.

Avkastningen är knuten till en underliggande marknad – till exempel ett geografiskt område – eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.