Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt vart du än befinner dig i världen, merkost­nader ersätts dock enbart i Sverige och vid akutbe­handling i Norden.

Försäkringsbeloppet är valbart och maximal ersättning kan uppgå till 30, 40 eller 50 prisbas­belopp, premien varierar beroende av vilket försäkringsbelopp som väljs. 

Olycksfallsförsäkringen kan tecknas för person mellan 16-65 år och gäller längst till och med månaden innan-65 årsdagen.

Försäkringen ersätter

Försäkringen ger ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall. Med medicinsk invaliditet menas fysisk eller psykisk nedsättning av kroppsfunktion som orsakats av olycksfallet. Ekonomisk invaliditet innebär en bestående nedsättning av arbetsförmågan, oavsett yrke. 

Förutom ersättning vid invaliditet ersätts även vissa kostnader i samband med skada. Det kan exempelvis vara läkekostnader, tandskadekostnader, resekostnader, psykologhjälp och rehabilitering.

Skatt och avdragsregler

Premien är inte avdragsgill. Utbetalningar från olycksfallsförsäkringen är skattefria.

Mer om skatteregler och avdragsrätt