Swedbank och sparbankerna erbjuder alla kunder som är rapporteringsskyldiga, dvs. har kundklassificering FC+, FC- och NFC+ hjälp med rapporteringen, så kallad delegerad rapportering.

För mer information kring delegerad rapportering ta gärna kontakt med din rådgivare eller kundansvarig hos Swedbank.