En marknad kan till exempel vara ett land, en region, en bransch eller en specifik affärsinriktning, som miljöteknik. Vilken placeringsinriktning en fond har anges i fondens faktablad. En fond ägs av alla de som sparar i fonden och som därmed är andelsägare. Fonden förvaltas av en professionell fondförvaltare med uppgift att bevaka värdeutvecklingen i fonden och att köpa och sälja värdepapper som ger bästa möjliga värdeökning.