Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Om oss

Risker med Strukturerade produkter

För att få möjlighet till avkastning så behöver man i regel ta någon form av risk. Som investerare måste du alltid väga den potentiella vinsten mot risken för förlust.

 

Vilka är riskerna med en placering i SPAX Nu och Bevis Nu?

Sammanfattning Risker

Med SPAX Nu tar du en förhållandevis låg risk. Den risk du tar är i förväg begränsad och överblickbar i och med att Swedbank åtagit sig att på återbetalningsdagen utbetala minst nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften.

Bevis Nu finns i olika risknivåer beroende på konstruktionen. Du hittar risknivån och detaljerad information om respektive SPAX Nu och Bevis Nu i placeringens Produktblad, Faktablad, Prospekt och Slutliga villkor.