Stiger underliggande marknad erhåller du avkastning. Hur stor avkastningen blir beror på vilken hävstång du väljer. Högre hävstång öppnar möjlighet för högre avkastning, men ökar också väsentligt risken för kursförlust.