Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Du meddelas vid värdeminskning

Har du en förvaltad portfölj eller innehav i hävstångsinstrument kommer du att få ett meddelande från banken om värdet i portföljen eller instrumentet har minskat med 10 procent eller mer. Enligt lag är banken skyldig att meddela dig om värdeminskningen.

För dig med diskretionär portföljförvaltning

Du meddelas om värdet på ditt innehav i din förvaltade portfölj minskar med 10 procent eller mer, jämfört med din senaste rapport. Om värdet minskar ytterligare får du ett nytt meddelande vid varje tröskelvärde om 10 procent.

Marknadsvärdet beräknas dagligen och vägs samman för hela den förvaltade portföljen. Banken bevakar eventuell värdeminskning genom att varje dag jämföra värdet vid den senast påbörjade rapporteringsperioden mot det aktuella marknadsvärdet.

Passerar värdeminskningen ett tröskelvärde så skapas ett meddelande till dig.

För dig som har hävstångsinstrument i en värdepappersdepå

Du får ett meddelande från Swedbank om marknadsvärdet på ditt innehav i ett eller flera hävstångsinstrument, till exempel warrant, minskat med 10 procent eller mer jämfört med anskaffningsvärdet. Om innehaven minskar ytterligare får du ett nytt meddelande vid varje tröskelvärde om 10 procent.

Saknas anskaffningsvärde används marknadsvärdet från den 31 december 2017 eller ett senare marknadsvärde. Att anskaffningsvärdet saknas kan bero på att innehavet flyttats från en depå i annan bank.

Du kan själv ändra ditt anskaffningsvärde i internetbanken.