Flexibel utbetalning

Du kan välja hur ditt sparande ska betalas ut, till exempel att pengarna betalas ut som ett engångsbelopp eller löpande under en längre period.
Du kan själv bestämma vem eller vilka (exempelvis sambo, barnbarn eller särkullbarn) som ska få dina pengar vid ett eventuellt dödsfall utan att du behöver skriva testamente.
Det är enkelt att ta ut dina pengar om du snabbt skulle behöva få tillgång till ditt kapital. Dessutom är de redan skattade och klara vid utbetalningen. Uttag (så kallat återköp) är avgiftsfritt. Däremot tas ännu ej betald avkastningsskatt ut. 

Skattat och klart

Att sparandet är schablonbeskattat innebär att du inte betalar skatter eller avgifter när du köper eller säljer fonder. Därför behöver du inte deklarera för eventuella vinster och förluster.