Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Hållbara fonder - hållbarhetsfonder

Gröna fonder för framtiden

Har du gjort några hållbara val när det kommer till ditt fondsparande? Vi erbjuder många fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Här guidar vi dig för att du ska komma igång med ett sparande i hållbara fonder.

Tre barn står ute en fin sommardag och blåser såpbubblor

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på finns på swedbankrobur.se

Spara i hållbara fonder - så kommer du igång

Vad är viktigt för dig?

Vill du investera i omställningen till en mer hållbar värld, undvika vapen eller är det klimatet som är viktigast för dig? Fonder kan kombinera neAQdan tre strategier på olika sätt.

  • Välja in genom att investera i bolag som aktivt arbetar för att hitta hållbara lösningar, exempelvis på klimatkrisen.
  • Välja bort bolag med ohållbara verksamheter, så som bolag inom kol- och oljeindustrin.
  • Påverka bolagen som du investerat i att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

Kriterierna för vad som gör en fond hållbar styrs av EU:s taxonomiförordning - taxonomin och EU:s Disclosureförordning - SFDR. En fond kan även vara hållbar genom att undvika negativa konsekvenser utifrån ESG (Environment, Sustainabilty och Governance).

Vad gör en fond hållbar?

Hållbarhet - metoder för hållbara fonder (swedbank-aktiellt.se)

Så hittar du hållbara fonder

Kryssa i ”Fonder med särskilda hållbarhetskriterier” i fondlistan så får du fram fonder som lägger extra fokus på hållbarhet och som har en beprövad hållbarhetsintegrering enligt våra kriterier.

Det finns också en flik för hållbarhet I fondlistan. Här finns olika hållbarhetsmått så att du själv kan jämföra och göra hållbara val.

Hållbarhetsmåtten/kriterierna - detta betyder de

Välj hållbara fonder

Välj fond utifrån hur långsiktigt ditt sparande är, hur mycket risk du vill ta och vilka hållbarhetsfrågor du tycker är viktigast. Alla Swedbank Roburs fonder tar hänsyn till hållbarhet, men på olika sätt. Här är några exempel.

  • Transitionfonderna investerar i bolag vars verksamhet kan bidra till omställningen mot en mer hållbar värld.
  • Vill du ha en obligationsfond? Då kan Corporate Bond Europe IG vara ett bra alternativ.
  • Vill du istället ha en fond som investerar specifikt i bolag som bedöms bidra till FN:s globala hållbarhetsmål? Då kan Global Impact vara något för dig. Climate Impact fokuserar på bolag som kan bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen om hållbar energi för alla och bekämpa klimatförändringarna.
    För dig som tycker att klimatet ska vara i fokus finns
  • Access Edge fonderna som väljer bort ett stort antal kontroversiella bolag och premierar bolag med låga utsläpp av växthusgaser. Fonderna förvaltas i linje med Parisavtalets mål om max 2 procent global uppvärmning
  • Humanfond investerar i företag som aktivt arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Varje år går 2 procent av ditt sparande till den organisation du väljer och du betalar ingen fondavgift.

Lär dig mer om hållbarhet och investeringar

Vill du lära dig mer om hållbarhet och investeringar? Både våra egna och de externt förvaltade fonderna som vi erbjuder analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv. Läs mer om hållbart sparande.

Hållbart sparande

Artikel: Vad är hållbart sparande och hur kan det påverka?

Vad är hållbarhet? ESG visar vägen

Hur hållbar är en specifik fond?

Om du vill veta mer om hur en viss fond integrerar hållbarhet kan du läsa fondens informationsbroschyr. Där finns det beskrivet vilka metoder fonden använder.

Hållbarhetsfonder - våra kriterier

Hållbara fonder - mer information

Hållbara fonder i fondlistan

När du kommer till fondlistan kan du filtrera den på särskilda hållbarhetskriterier. Det finns också olika hållbarhetsmått som guidar dig.

Ordlista hållbarhet

Det finns många begrepp kopplade till hållbarhet i fonder. Se de vanligaste i vår ordlista.

Spara hållbart i fonder

Vi erbjuder många fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.