Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Återbetalningsskydd pension

Barn och vuxna spelar fotboll i trädgården

När du börjar närma dig pension kan det vara bra att fundera över om du ska ha återbetalningsskydd eller inte.

Hur funkar återbetalningsskydd?

Återbetalningsskydd innebär att din familj* får pengarna i din pensionsförsäkring om du går bort. Pengarna betalas då ut till din familj som ett månadsbelopp. Om du dör medan din pension betalas ut övertar din familj de utbetalningar som återstår. När du börjat ta ut pension kan du inte lägga till återbetalningsskydd.

Behöver du ha återbetalningsskydd?

Har du familj?

Vad kostar återbetalningsskyddet?

Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd kopplat till din försäkring men eftersom du inte får ta del av arvsvinster kan du få en något lägre pension.

Exempel: om du väljer bort återbetalningsskydd när det är dags för pensionsutbetalning kan din pension över tid bli 5-15 procent högre beroende på hur gammal du är när pensionen börjar betalas ut, och under hur lång tid din pension betalas ut.

Vad är arvsvinst?

Arvsvinst innebär att när du avlider fördelas pengarna som finns kvar i din försäkring mellan andra som inte heller har återbetalningsskydd.

Arvsvinsterna blir högre ju äldre du blir eftersom det är fler som avlider och pensionskapitalen vanligtvis är högre. Därför kan det vara bra att ta bort återbetalningsskydd om din familj inte längre behöver den ekonomiska tryggheten.

* Om du inte valt förmånstagare är det i första hand make eller maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand barn som får dina pensionspengar. Föräldrar, syskon eller bekanta kan aldrig vara förmånstagare till pensionsförsäkringen.

Om du vill lägga till eller ta bort återbetalningsskydd

Så ändrar du återbetalningsskydd

Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett. Vi har samlat de vanligaste blanketterna nedan.

Mer information

Dad looking at a laptop together with his kids

Efterlevandeskydd

Det finns flera olika efterlevandeskydd som kan öka tryggheten för din familj. Förutom tjänstepensionens återbetalningsskydd finns även privata pensionsförsäkringar. Läs mer om och planera för framtiden.