En halvförsäkring ger dig ett bra grundskydd, men täcker inte skador på bilen som du själv orsakat. Med en helförsäkring, där även vagnskadeförsäkring ingår, får du ett heltäckande skydd oavsett vem som orsakat skadorna. Det är åldern och värdet på bilen som styr om du ska välja halv- eller helförsäkring.