Om du upptäckt obehöriga betaltransaktioner på ditt konto och vill reklamera dessa är det viktigt att du gör det så fort som möjligt efter upptäckten. För att vi ska kunna bedöma reklamationen behöver du beskriva händelsen så utförligt som möjligt. Du behöver även kontakta polisen och göra en polisanmälan.
Anmäl brott eller förlust (polisen.se)

Exempel på betaltransaktioner
Betaltransaktioner är exempelvis betalningar via Swish, överföringar via internetbanken, PlusGiro-Bankgiro eller internationella betalningar.

Så här reklamerar du en obehörig betaltransaktion

För att reklamera en obehörig betaltransaktion ringer du Kundcenter på
0771-22 11 22 eller så kontaktar du ditt lokala bankkontor. Vid en reklamation är det viktigt att du noggrant fyller i reklamationsblanketten och anger relevant information. Tänk på att en utförlig beskrivning och detaljer om vad som hänt hjälper oss i utredningen. Det innebär att vi fortare kan lämna besked om bedömningen av reklamationen.

I din reklamation behöver du även bifoga en kopia på polisanmälan.

Har din säkerhetsdosa eller mobil blivit stulen?

Om din säkerhetsdosa eller mobil har blivit stulen eller förkommen kontakta Kundcenter så fort du upptäcker förlust genom att ringa 0771-22 11 22 för att säkerhetsställa att säkerhetsdosan eller BankID spärras.