Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

Vi vill att du ska vara nöjd som kund hos oss. Om du inte är nöjd vill vi gärna att du hör av dig till oss med dina synpunkter. Genom dina synpunkter får vi möjlighet att förbättra oss, både i vårt bemötande mot dig som kund och i erbjudandet av våra produkter och tjänster.

 1. Kontakta oss

  Om du vill framföra ett klagomål ska du kontakta din kontaktperson, eller någon av oss på kontoret, för att få förklaring eller reda ut eventuella missförstånd.

  Du når oss via:

  Telefon: 0492-795 00
  E-mail: 

  Postadress: Vimmerby Sparbank AB
  Box 103
  598 22 Vimmerby

  Besök: Kyrkogårdsgatan 20

 2. Om du inte är nöjd med ditt svar

  Om du inte är nöjd med det svar du fått från kontoret kan ärendet prövas på nytt. För att ditt ärende ska omprövas ber vi dig skriftligen beskriva ditt ärende.

  Sänd din överklagan till:

  Klagomålsansvarig
  Vimmerby Sparbank AB
  Box 103
  598 22 Vimmerby

  Eller via mejl: 

  Klagomålsansvarig är Axel Tunek, VD.

Andra vägar för prövning

Om vi inte har kunnat tillmötesgå dig i ett överklagat ärende kan du gå vidare genom andra vägar för prövning. Du kan få opartisk information och vägledning från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå om ditt ärende gäller försäkring. Du har även möjlighet att få ditt ärende prövat genom anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden eller vid allmän domstol.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Box 24215
104 51 Stockholm
Tfn: 0200-22 58 00

Läs mer på Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats

Allmänna Reklamationsnämnden 

Box 174
101 23 Stockholm
Tfn 08-508 860 00

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats