Ägarstruktur

Vimmerby Sparbank AB ägs till 60% av den lokala Sparbanksstiftelsen Vimmerby och till 40% av Swedbank AB.

Sparbanksstiftelsen Vimmerby

Stiftelsens ändamål är att främja utvecklingen inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom Vimmerby Sparbanks verksamhetsområde.

Läs mer om Sparbanksstiftelsen Vimmerby - Till hemsidan
 

Årsredovisningar

Här kan du hämta Vimmerby Sparbanks årsredovisningar.

Delårsrapporter

Här kan du hämta Vimmerby Sparbanks delårsrapporter som pdf-fil.

Kapitaltäckning och Riskhantering

Här kan du utläsa (redovisas kvartalsvis) vår periodiska information enligt FFFS 2007:5 om:

Kapitaltäckning

Rikshantering

Ersättningspolicy för Vimmerby Sparbank AB

Information om likviditetsrisker