Så här gör du:

1. Om du vill framföra ett klagomål ska du kontakta din kontaktperson, eller någon av oss på kontoret, för att få förklaring eller reda ut eventuella missförstånd.

Du når oss via:

Telefon: 0492-79500
E-mail: info@vimmerbysparbank.se

Postadress: Vimmerby Sparbank AB
Box 103
598 22 Vimmerby

Besök: Kyrkogårdsgatan 20

2. Om du inte är nöjd med det svar du fått från kontoret kan ärendet prövas på nytt. För att ditt ärende ska omprövas ber vi dig skriftligen beskriva ditt ärende.

Sänd din överklagan till:

Klagomålsansvarig
Vimmerby Sparbank AB
Box 103
598 22 Vimmerby

Eller via mejl:

Klagomålsansvarig är Axel Tunek, VD.

Andra vägar för prövning:

Om vi inte har kunnat tillmötesgå dig i ett överklagat ärende kan du gå vidare genom andra vägar för prövning. Du kan få opartisk information och vägledning från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå om ditt ärende gäller försäkring. Du har även möjlighet att få ditt ärende prövat genom anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden eller vid allmän domstol.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Tfn: 0200-22 58 00

Läs mer på Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats

Allmänna Reklamationsnämnden 
Box 174
101 23 Stockholm
Tfn 08-508 860 00

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats