Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Spara och placera – företag

Hur företaget väljer att spara och placera beror på er situation och era mål. Våra sparkonton omfattas av insättningsgarantin. Hur stort belopp det rör sig om, om pengarna ska finnas tillgängliga och risknivå är sådant som spelar in. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Olika spar- och placeringsförslag

Sparkonton

Våra sparkonton omfattas av insättningsgarantin. Fasträntekonto passar dig som vill binda pengarna från tre månader upp till fem år till en fast ränta. Placeringskonto företag fungerar bra för till exempel buffertsparande.

Fonder

Söker du placering för ditt företags överskott? Fonder kan vara ett bra sätt att placera ditt företags överskottslikviditet – både när du sparar på lång och kort sikt.

Värdepapper

Spara på lång eller kort sikt i intressanta värdepapper. Gör affärer online eller vänd dig till en rådgivare på telefon eller kontor.

Kapitalförsäkringar

För dig som företagare finns flera alternativ att välja mellan när det gäller placering av företagets pengar. Både för framtida investeringar eller för att trygga en pension för dig själv eller medarbetare.

Private Banking

Du som företagare eller privatperson, med stora placeringsvolymer, kan få individuella lösningar utifrån dina behov från våra mest erfarna rådgivare.

Information om investerarskydd och insättningsgaranti

Värdepapper (på ISK, fondkonto och värdepapperstjänst) omfattas av det statliga investerar­skyddet.

Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250 000 kr. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen.

Kontanta medel på bankens konton, ISK och depå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, med högst 5 000 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Vissa svenska och utländska insättare har inte rätt till insättningsgaranti enligt lag: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, tjänstepensionsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, regioner, kommuner och statliga myndigheter.

Investerarskyddet

Insättningsgarantin

Håll dig uppdaterad!

Vi erbjuder kvalificerad aktieanalys på Nordiska börsbolag och ger dig en uppfattning om det ekonomiska läget både här hemma och i övriga världen.

Mer information

Kundskydd

Kundskydd för dig som sparar och placerar i värdepapper.

Derivathandel

Emir är ett EU-regelverk som påverkar handel med derivat.