Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app, BankID
Om oss

Avgifter för kapitalförsäkring

Här är en sammanställning över avgifter i kapitalförsäkring. Tabellen är uppdelad i depåförsäkring respektive fondförsäkring.

Avgifter kapitalförsäkring
Depåförsäkring Fast avgift Rörlig avgift
500 000-1 000 000 kr 0 kr 0,40 %
1 000 000-5 000 000 kr 0 kr 0,20 %
Över 5 000 000 kr 0 kr 0,10 %
Fondförsäkring Fast avgift Rörlig avgift
0-500 000 kr 120 kr 0,40 %
500 000-1 000 000 kr 0 kr 0,40 %
1 000 000-5 000 000 kr 0 kr 0,20 %
Över 5 000 000 kr 0 kr 0,10 %

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

Courtage* om 0,09 procent via internetbanken och 0,50 procent på bankkontor eller via telefonbanken.

Ingen försäkringsavgift för innehav överstigande 500 000 kr i följande utvalda fondportföljer.
Swedbank Roburs Private Banking-portföljer
Indecap Fondguide Bas och Offensiv (Sparbankerna)


* Avser svenska och nordiska aktier.