Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om elektronisk avisering

 • Elektronisk avisering, eller e-avisering, innebär att banken skickar ekonomisk information till dig i internetbanken, där den presenteras elektroniskt, istället för att skicka den per post.

 • Det är låne- och bankfacksaviseringar med automatiskt uttag från konto, kontoutdrag och bankens årsbesked.

 • För att ge ännu bättre service till våra kunder, som har efterfrågat detta länge. Våra undersökningar visar att 9 av 10 kunder önskar elektronisk avisering. Elektronisk avisering innebär mer information samlad på ett och samma ställe och därmed bättre överblick och kontroll. Dessutom finns det en miljöaspekt på detta. Mindre pappersförbrukning och färre transporter bidrar till en bättre miljö.

 • Sedan den 15 maj kan du välja mellan elektronisk avisering eller avisering per post. Som företagskund har du ”per post” ikryssat per automatik. Den 1 september upphörde utskicken per post för dig som valt elektronisk avisering.

 • - Den 15 maj infördes den nya funktionen ”val av distributionssätt” i internetbanken. Där kan du nu välja om du vill ha elektronisk avisering eller avisering per post för kontoutdrag, låneaviseringar samt bankfacksaviseringar. Dessutom har de elektroniska kontoutdragen utökats och förbättras så att de nu innehåller samma uppgifter som kontoutdraget som skickas per post.

  - Fr.o.m. 1 januari 2008 kan du välja hur du vill ta emot årsbeskeden från banken elektroniskt eller per post.

 • Ja, nu ser du bokföringsdatum, transaktionsdatum och saldo efter transaktion, vidare får du också ditt IBAN nummer och BIC kod.
  Bokföringsdatum: datum när transaktionen bokförs på kontot
  Transaktionsdatum (tidigare kassadag/-datum): datum då transaktionen
  skapas, i en butik, en bankkassa eller inom internetbanken.
  Saldo: Summan av alla i banken bokförda transaktioner på ett konto.
  IBAN nummer: internationell standard inom EU för att ange kontonummer
  BIC kod= bankidentifieringskod

 • Elektronisk avisering är kostnadsfri men från och med den 1 januari 2008 börjar vissa aviseringar per post att kosta 15 kronor styck.

 • Ansluta dig till internetbanken och välja distributionssätt ”elektroniskt”. Som kund i internetbanken företag får du automatiskt dina utskick per post, om du inte aktivt väljer elektronisk avisering.
  För att få tillgång till vissa elektroniska dokument (till exempel Årsredovisningen) måste en särskild behörighet läggas upp av behörighetsadministratören i företaget. Behörighetsstyrningen utgår från befintlig struktur och logik i behörighetssystemet i internetbanken vilket innebär att en användare som har behörighet till t ex lån även kan se elektroniska avier rörande lån. Med behörighetsstyrningen i internetbanken kan du styra vilka användare i företaget som ska kunna se vilka elektroniska dokument.

 • Vänd dig till närmaste bankkontor för att ansluta ditt företag och kvittera ut säkerhetsdosan.

 • Du kan när som helst ändra ditt val. Gå till menyn Startsida/Elektroniska dokument och klicka på Välj distributionssätt.
  Testa demon för internetbanken

 • Från och med 1 januari 2008 införs ett enhetligt pris, 15 kronor, för alla betalningsaviseringar (låneaviseringar, bankfacksaviseringar) som skickas per post. Bankens årsbesked kommer dock att vara kostnadsfria även efter januari 2008. Kostnaden för kontoutdrag per post blir den samma som idag.

 • Olika undersökningar har visat att Vimmerby Sparbank har en av de säkraste internetbankslösningarna. Vi arbetar ständigt med kapacitets- och säkerhetsförbättringar.

 • Då kan telefonbanken eller bankkontoret hjälpa dig.