Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app, BankID
Er verksamhet

Frågor och svar om kortinlösen

Terminal

lnternet och telefonorder

Mobil

Access

Betaltjänstdirektivet från EU, PSD2

Begränsad kortacceptans