Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app, BankID
Om oss

Skicka och ta emot e-faktura

Kvinna jobbar på sin dator vid ett bord

Vi erbjuder lösningar för att skicka och ta emot e-fakturor. Distributionen sker snabbt och säkert, utifrån ditt företags behov. Att distribuera fakturor elektroniskt bidrar till att möta kundkrav, är miljövänligt och kostnadseffektivt. Följande lösningar finns för er att skicka e-faktura:

Skicka e-faktura från Affärssystem

 • Inget arbete med utskrift, kuvertering, frankering och postinlämning
 • Fakturorna skickas snabbt och säkert
 • Risken för fel minskar när information skickas direkt mellan systemen

Skicka e-faktura via internetbank

 • Inget arbete med utskrift, kuvertering, frankering och postinlämning
 • Kunderna betalar med ett par klick och risken för felregistrering försvinner
 • Högre kvalitet på återredovisade betalningar
 • Större miljöhänsyn med färre pappersutskick

Skicka e-faktura med bankens skrivare

 • Ett par klick och fakturorna skickas snabbt och säkert
 • Inget arbete med utskrift, kuvertering, frankering och postinlämning
 • Dina kunder som vill ha e-fakturor blir nöjda

Skicka e-faktura via Fakturaportal

 • Inget arbete med utskrifter, kuvertering, frankering och postinlämning
 • Fakturan skickas snabbt och säkert
 • Ingen investeringskostnad

Övrig information