Hoppa till huvudinnehåll

Fler tjänster

 • Valutaväxling

  En valutaväxling är en transaktion mellan två valutor där du köper den ena och säljer den andra.

  Valutaväxling
 • Valutatermin

  Beräkna vad det exakta utfallet av en affär blir i svenska kronor, även om affären sker längre fram i tiden.

  Valutatermin
 • Valutaswap

  Ger dig möjlighet att minska företagets valutaexponering under en period, genom att byta en valuta mot en annan.

  Valutaswap
 • Valutaoption

  En valutaoption försäkrar dig mot snabba och kraftiga valutasvängningar.

  Valutaoption