Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app, BankID
Er verksamhet

Information till affärssystemleverantörer och utvecklare

Mid adult businessman standing in office

Vi har tagit fram den här sidan för att du som programleverantör av affärssystem (även kallat ERP) enkelt ska kunna hitta information och nyheter om vad som händer hos oss, kopplat till den nya betalningsinfrastrukturen P27.

P27 - Nordisk betalplattform

P27 är ett bankgemensamt initiativ för att skapa en ny Nordisk betalinfrastruktur. Det är ett samarbete mellan de sex största bankerna ni Norden för att bygga upp en ny modern, stabil betalplattform och öppna upp för innovativa betallösningar. För att Swedbank och sparbankerna ska vara redo för den nya  betalningsinfrastrukturen, arbetar vi med förberedelser för att kunna möta den nya standarden ISO 20022 XML. Den nya infrastrukturen kommer även att göra det möjligt för oss att både ta fram nya kunderbjudanden och produkter till våra företagskunder. 

Aktuellt

P27 fokuserar på svensk betalningsinfrastruktur 

P27 startar upp nytt gemensamt projekt tillsammans med Bankgirot med fokus på svensk betalningsinfrastruktur och stänger ner sin verksamhet i Finland och Danmark under 2023.

P27:s fokus har flyttats från en nordisk omfattning till att, som ägare av Bankgirot, säkra och omvandla den nuvarande betalningsinfrastrukturen i Sverige. Eftersom P27:s fokus framåt ligger på den svenska betalningsinfrastrukturen kommer P27 att lägga ner sin verksamhet i Finland och Danmark under hösten 2023.

P27 kommer att ha kvar sin verksamhet i Sverige och fortsätter att vara ägare av Bankgirot.

Du kan läsa mer om detta på P27:s webbsida: P27 Nordic Payments nordicpayments.eu (extern)

P27 drar tillbaka sin licensansökan

P27 har dragit tillbaka sin ansökan om clearinglicens från Finansinspektionen på grund av ändrade förutsättningar för P27:s planerade verksamhet. P27 kommer omvärdera initiativets inriktning och omfattning.

Ägarbankerna kommer fortsätta att ta fullt ansvar för den svenska betalningsinfrastrukturen. Förflyttningen till ett nytt filformat i ISO20022-standarden fortsätter enligt plan och påverkas inte av den här förändringen.

Den befintliga betalningsinfrastrukturen i Sverige kommer att vara i drift så länge som det behövs.

Du hittar mer information på:

Vad händer med Autogiro? 

I den framtida betalningsinfrastrukturen planeras det för att finnas tjänster för automatiska betalningar som motsvarar liknande funktioner som vi har via Autogiro och e-faktura idag. Just nu arbetas det aktivt med planeringen för transformationen av dessa tjänster och mer information kommer så snart det finns en framtagen transformationsplan. 

Vår e-faktura tjänst kommer att finnas kvar tillsvidare. Tjänsten Autogiro kommer att finnas kvar till dess att nya tjänster finns på plats. 

Fortsatt stöd för Bankgirots filformat och löneutbetalningar i SUS-format 

Swedbank och Sparbankerna fortsätter att stödja Bankgirots filformat och vi kommer att i god tid återkomma med nytt besked om när stödet för de gamla formaten upphör. Vi fortsätter att arbeta aktivt för att vidareutveckla vårt filerbjudande i ISO/XML-format. 

Swedbank och Sparbankerna är Sveriges största utbetalare av löner och kommer att fortsätta erbjuda löneutbetalningar i SUS-format under många år framöver. Vårt nuvarande kunderbjudande, utbetalning av löner i SUS-formatet, kommer att vara oförändrat under en lång tid framåt. Parallellt arbetar vi givetvis med att utveckla ett nytt löneerbjudande i ISO/XML-format och vår förhoppning är att ha en första version klar under Q3 2023.

Skapa IBAN

Den nya clearinginfrastrukturen P27, kommer enbart att arbeta med transaktioner i ISO20022-format och med IBAN enligt NPC´s Rulebooks. 

Bankföreningen har därför samlat in information från alla banker om hur ett svenskt nationellt kontonummer omvandlas till ett IBAN. 

Filer i SUS format

Observera att filer som skickas till Swedbank i SUS-format är helt opåverkade av förändringen, i samband med P27, och ska även i fortsättningen innehålla ett svenskt nationellt kontonummer eller ett personnummer för att identifiera mottagaren. 

Mer information om hur man omvandlar ett nationellt kontonummer till IBAN (swedishbankers.se)
 

Testmiljö fil och ISO

Här hittar du vår testmiljö för ISO2022-baserade filer.

Hur når vi dig?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter för att få:

  • inbjudningar till våra olika webbinarier och möten 
  • information om våra pågående aktiviteter och kommande leveranser  

Kontakta oss

Om du har frågor och funderingar som rör P27 får du gärna höra av dig till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.