Kan jag som förälder göra omplaceringar på mitt barns ISK?

Om inget annat är avtalat är det förmyndarna tillsammans som tar beslut om placeringar på barnets konto. Om förmyndarna är överens om det kan man också besluta att var för sig disponera barnets konto. Kontakta oss på banken hjälper vi till.

Hur avslutar man ett ISK?

Det är inte möjligt att själv avsluta konton i internetbanken. Kontakta oss på banken, så hjälper vi dig.

Hur lång tid tar en flytt av ISK från en annan bank?

Normalt ska en flytt vara genomförd inom 14 dagar. Vissa värdepapper eller fonder kan ibland ta något längre tid att flytta.

Vad kan man spara i ett investeringssparkonto?

Du kan spara i noterade värdepapper, som aktier, obligationer, SPAX:ar och ETF:er. Att de är noterade innebär att de är upptagna till handel på en reglerad marknad (till exempel Stockholmsbörsen eller andra liknande marknader inom EES) eller motsvarande marknadsplats utanför EES alternativt som handlas på en handelsplattform. Dessutom kan du spara i de svenska och utländska fonder som är ISK-markerade på Vimmerby Sparbanks Fondtorg.

Vad kostar ett investeringssparkonto?

Vimmerby Sparbank tar ingen avgift för investeringssparkontot.  Courtage vid köp och försäljning är av värdepapper är samma både i och utanför investeringssparkontot. Förvaltningsavgift i fonder som placeras i ett ISK är samma som när man sparar fritt i fonder. Du betalar inte någon fondskatt på fonder i ett ISK.