Bland annat har nya dokument tagits fram som du ska få i samband med övriga lånehandlingar:

Bindande erbjudande

Här redovisas vilken typ av lån du ansökt om, bindningstid, vilken ränta du erbjuds och hur den eventuellt skiljer sig från Vimmerby Sparbanks listränta. Du har sedan en betänketid på sju dagar att ta ställning till om du vill acceptera erbjudandet. Det bindande erbjudandet får du antingen i samband med mötet eller skickat till din internetbank.

EU-faktablad

I detta dokument hittar du all information om ditt lån avseende räntor och bindningstider samt vad som gäller för återbetalning. EU-faktabladet får du antingen i samband med mötet eller skickat till din internetbank.

Individuell amorteringsplan

I mötet med rådgivare på kontor eller via Kundcenter kommer ni att diskutera amortering. Allt sammanställs i din individuella amorteringsplan som visar hur din skuld minskar över tid.

Bolån för dig med annan inkomst än Svenska kronor

Om du har inkomst eller tillgångar i annan valuta än svenska kronor kan valutaförändringar påverka lånebeloppet som ska betalas. Kontakta oss via kontor eller telefon för mer information.