1. Klicka på "Betala och överföra"
  2. Välj konto som betalningen ska göras från
  3. Tryck på kameraikonen så öppnas OCR-skannern. Observera att det endast fungerar om kameran har autofokus.
  4. Skanna in OCR-numret, belopp och bankgiro- eller plusgironuret genom att sikta med kameran.Siffrorna hamnar automatiskt i rätt fält och befintliga mottagare hittas automatiskt i mottagarlistan.
  5. Nya mottagare lägger du till genom att trycka på plustecknet.
  6. Fyll i belopp och förfallodatum om du vill ha en egen notering.
  7. Gå vidare och godkänn betalningen.