Hoppa till textinnehållet

Mini Future Short, vete, soja eller diesel

Mini Future Short passar dig som tror på fallande priser på någon av råvarorna vete, soja eller diesel. Du behöver vara en aktiv, erfaren investerare och villig att ta risk.

Mini Future Short

Faller priset på vete, soja eller diesel, ökar värdet på Mini Future Short med en hävstång på värdeminskningen. Placeringen ger möjlighet till avkastning vid fallande priser på råvaran, men innebär även en betydligt högre risk än en direktinvestering i underliggande tillgång. Stiger priset på underliggande tillgång riskerar du som investerare att förlora hela eller delar av din investering. Detta eftersom produkten har en hävstång som förstärker nedgången i produkten vid uppgång i underliggande marknad likväl som den förstärker uppgången i produkten då marknaden sjunker.

Läs mer i Produktblad, Frågor och svar, Slutliga villkor, Prospekt respektive Faktablad. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Aktuella Mini Future Short

Mini Future Short

Kurslista

Slutliga villkor

Mini Future Short Vete x5 Kurslista Short Vete x5 Slutliga villkor
Mini Future Short Soja x5 Kurslista Short Soja x5 Slutliga villkor
Mini Future Short Diesel x5 Kurslista Short Diesel x5 Slutliga villkor