Kvinnors inkomst från arbete ökar, men uppgår ändå bara till 77 procent av männens.* Mellan 1994 och 2019 ökade kvinnornas medianinkomst till knappt 22 000 kronor per månad, medan männens medianinkomst låg på runt 28 000 kronor per månad.

- Det går åt rätt håll, men det går långsamt. Fortsätter det i samma takt är kvinnors inkomster från arbete ikapp först år 2080, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Den största anledningen till att kvinnors genomsnittliga förvärvsinkomst närmar sig mäns är inte högre löner, utan att kvinnor idag jobbar fler timmar per vecka jämfört med för 25 år sedan.*

- Att kvinnors löner ökar totalt sett är främst en effekt av att de jobbar mer heltid än tidigare. Om lönerna ska bli mer jämställda räcker det inte att jobba heltid, kvinnors löner i sig behöver också öka, säger Madelén Falkenhäll.

Mer osäker ekonomisk situation för många kvinnor

Lägre inkomster gör att kvinnor har en mer otrygg ekonomisk situation än män. I en Sifo-undersökning uppger till exempel bara drygt hälften av kvinnorna att de har tillräcklig lön för att klara en separation. Runt 20 procent av de kvinnor som lever tillsammans med någon skulle inte ha råd att bo kvar i samma område om de separerar, eller skulle behöva ändra mycket i sin levnadsstandard för att få ekonomin att gå ihop.**

- Det är naturligt att man bygger upp sitt liv och boende utifrån två inkomster om man lever tillsammans med någon. Men det är viktigt att vara ekonomiskt förberedd om något skulle hända, att känna sig trygg i sin egen ekonomi och inte tvingas vara kvar i en relation av ekonomiska skäl. Ett eget sparande ökar den egna tryggheten, man kan även teckna livförsäkringar som en extra säkerhet, om partnern skulle avlida säger Madelén Falkenhäll.

Eget sparkapital ökar den ekonomiska tryggheten

Lägre inkomster gör också att kvinnor har sämre möjligheter att spara. Kvinnors kapitalinkomst, som försäljning av fastighet, utdelning från eget företag och placeringar, uppgår till omkring hälften av männens och har legat still på ungefär den nivån sedan 1995.*** Men 73 procent av kvinnorna sparar i fonder eller aktier, och 54 procent har ett eget sparkapital på minst 100 000 kronor. 43 procent av kvinnorna i undersökningen uppger att de har ett sparande som skulle hjälpa dem att klara sig på egen hand om de skulle separera eller om deras partner skulle avlida.**

- Trots att kvinnor generellt har lägre löner sparar de i fonder och aktier i nästan lika stor utsträckning som män. De flesta kvinnor är också nöjda med sina placeringar. En tredjedel uppger att deras sparande ger genomsnittlig avkastning och en femtedel har till och med en avkastning som överstiger börsens genomsnitt. Men de sparar oftast lägre belopp än män. Först när kvinnor kommer ikapp i lön kan de också komma ikapp i sparbelopp, säger Madelén Falkenhäll.

Med högre inkomster kan även kvinnors pensioner öka

Pensionen bygger på den inkomst man har haft under hela sitt arbetsliv. Så länge kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män kommer också kvinnors pensioner vara lägre än mäns.
2019 uppgick den genomsnittliga pensionen för kvinnor till 70 procent av männens. Kvinnor tar också i större utsträckning än män del av garantipension, ett bidrag som ges till de med lägst pension. 44 procent av de kvinnliga pensionärerna gjorde det i januari 2021, jämfört med 15 procent av de manliga.****

- Om kvinnors löner närmar sig mäns kommer även pensionerna att göra det. Ett tecken på att de gör det är att andelen kvinnor som får garantipension har minskat från 62 till 44 procent mellan 2010 och 2021, säger Madelén Falkenhäll.