Vision

  • Vimmerby Sparbank, det självklara valet inom vårt verksamhetsområde.

Värderingar

  • Vimmerby Sparbank ger mer genom närhet, trygghet och omtanke.

Strategi

  • Vimmerby Sparbank är en modern lokal sparbank nu och i framtiden

Vår affärsidé är:

  • Att erbjuda rätt tjänster och produkter för dig som privatperson och till dig som driver företag och som bor, verkar eller har anknytning till vår region.
  • Att bidra till en positiv utveckling av bygden.
  • Att växa på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt.
  • Att vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Att verka för en sund och hållbar miljö.

Vi är också välförankrade i bygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby är majoritetsägare.

Läs mer om Sparbanksstiftelsen Vimmerby här.