Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Trygga sjukförsäkring, lång

Hur påverkas din privatekonomi om du blir sjukskriven i ett år eller mer? Med Trygga sjukförsäkring, lång kan du behålla din levnadsstandard även om du blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta. Trygga sjukförsäkring, lång ger dig ekonomisk trygghet efter ett års sjukskrivning.

Med Trygga sjukförsäkring lång kan du känna dig ekonomiskt trygg om du blir långvarigt arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen tecknas som en inkomstförsäkring, det vill säga att du får ett skydd som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan och som maximalt täcker upp mellanskillnaden upp till 90 procent av din inkomst.

Du väljer själv hur stort försäkringsbelopp du vill teckna, mellan 500 och 30 000 kr i månaden.

Vad ersätter försäkringen?

Trygga sjukförsäkring, lång kan ge ersättning när du har kunnat arbeta högst 50 procent under 12 månader i följd, på grund av sjukdom eller olycksfall. Om du inte kan arbeta alls får du hela försäkringsbeloppet utbetalat en gång per månad. Om du kan arbeta deltid kan du få en månadsvis utbetalning som motsvarar graden av din sjukskrivning, men du måste vara sjukskriven till minst 50 procent för att få någon ersättning.

Om utbetalningen

Försäkringsbeloppet betalas ut månadsvis i efterskott så länge du är sjukskriven, men allra längst tills du fyller 65 år. Under de första tolv månaderna som du är sjukskriven får du ingen ersättning, det är den så kallade karenstiden.

Under den tid som ersättning betalas ut från försäkringen behöver du inte betala premien, du får då en så kallad premiebefrielse. Premiebefrielsen är alltid proportionell mot sjukskrivningsgraden.

Försäkringens giltighet

Gäller längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Teckningsregler

För att få teckna Trygga sjukförsäkring, lång krävs att du:

  • tecknat minst en försäkring till i Swedbank Försäkrings Trygga-koncept
  • är kontohavare i Swedbank eller en Sparbank
  • har fyllt 18 år men inte 60 år
  • har ett fullgott hälsotillstånd. Du måste genomgå en hälsoprövning.
  • är folkbokförd och bosatt i Sverige
  • är inskriven i svensk Försäkringskassa

Premie och betalning

Premien bestäms utifrån försäkringsbeloppet och din ålder i en ålderstrappa, vilket innebär att premien stiger med tiden.

Premien för försäkringen betalas alltid via autogiro.

Inskränkningar

Det finns vissa begränsningar i Trygga sjukförsäkring lång. Exempelvis så finns det begränsningar som avser särskilda sjukdomar de första 18 månaderna. Det finns även begränsningar för sådana skador som kan uppkomma om du deltar i riskfyllda verksamheter, krig eller liknande.

Försäkringsgivare

Swedbank Försäkring AB
 

Stäng Skriv ut